Er gullsmykker og diamantringer en investering?

Er gullsmykker og diamantringer en investering?

Når du kjøper et gullsmykke eller en diamantring er det ikke en investering du kan regne med å få mye igjen for senere.

Markedet for brukte diamantringer er ikke stort. Du ville kanskje heller ikke ønske å fri, eller bli fridd til, med en brukt ring fra et forhold som gikk i vasken? Gullsmeder handler diamantene fra sine faste leverandører. Kjedebutikker har ofte ingen mulighet for å kjøpe brukte diamanter fra kunder, fordi de får alle sine diamantringer og -smykker levert ferdig med steinen isatt fra leverandøren. Løse steiner har de dermed ikke bruk for. De store kjedene selger heller ikke brukte smykker. Frittstående butikker kan av og til velge å kjøpe diamanter fra kunder, men du kan ikke regne med å få en spesielt høy pris. I bruktmarkedet er det vanlig at noe vil koste ca halvparten av ny pris. Så må selvfølgelig gullsmeden tjene en del på handelen og vil derfor sjelden betale mer enn ca halvparten av det igjen. Husk at hvis gullsmeden kjøper din diamantring kan den risikere å ligge lenge i butikken før den blir solgt videre. Dette er en økonomisk belastning for forretningen og må kalkuleres inn i transaksjonen. Enkelte gullsmeder kan plukke ut diamanten og sette den over i et annet smykke eller en ny ring. Da vil resultatet bli solgt som et nytt produkt til full pris. I slike tilfeller kan du få noe mer for din diamant. Uansett vil du ikke få i nærheten av det du selv betalte da du kjøpte den ny i butikk. Alle butikker kjøper varene sine til en langt lavere pris enn de selger dem videre for. Slik fungerer handel. Hvordan skal butikker ellers betale lønninger, skatter, husleie, strøm og alle andre utgifter?

Med gullsmykker er problemstillingen omtrent den samme. Hvis smykket er lite brukt kan en gullsmed eller annen butikk som driver bruktsalg betale ca en fjerdedel av det som ville være ny pris. Er smykket slitt er bruksverdien liten. Da får du smeltepris pr gram for gullet. Vi kaller det bromgull og brompris. Ved nye smykker er gramprisen høy, for da skal man også betale for selve produksjonen av smykket, kanskje også en del for navnet hvis det er en merkevare. Alt dette faller bort hvis smykket bare skal smeltes. Da går gullsmeden ut fra dagens gullpris og trekker fra litt fortjeneste til seg selv, samt kostnaden han har med å sende det inn og det som blir trukket fra hos fabrikken for å raffinere gullet slik at det kan bli brukt på nytt. En slik smelteverdi kan derfor være nede i en tiendepart eller mindre av det du ville måtte betale for et nytt tilsvarende smykke.

Konklusjon:
Kjøpt smykker og diamanter fordi du vil bruke dem og og pynte deg med dem. Kjøp smykker og diamanter som minner. Gi smykker og diamanter som gaver til noen du bryr deg om fordi det er vakkert å gi og vakkert å få. De fleste knytter minner til sine smykker og vet for alltid hva de fikk av hvem og til hvilken anledning.